Göta Coldin


Göta Coldin kom att bli den tredje kolonin i Sverige. Historien tar sin början med kommerserådet och sedermera friherren Patrik Alströmer, som var verksam både i Stockholm och i Göteborgstrakten, och som var medlem i Arla Coldin. Alströmer fick år 1768 i uppdrag av Björnberg att »rusta för Coldin« i Göteborg. Det konstitutorial varpå Göta Coldin instiftades är utfärdat av friherre Carl Björnberg den 28 januari 1768. Göta Coldin har sedan dess fortlevt i Göteborg och disponerar lokaler i den fastighet på Bellmansgatan vilken man själv lät uppföra under slutet av 1870-talet. 


© 2015-2017 Al Coldin. All rights reserved.