Arla Coldin

Arla Coldin kom att bilda Stam-Coldin vid Ordens introducerande i Sverige. Efter flera års förberedelser kunde kolonin samlas för första gången den 8 maj 1765. I egenskap av Stam¬Coldin är kolonins historia mycket nära kopplad till utvecklingen av Orden – till viss del kan man nog säga att utvecklingen inom Arla Coldin drivit och säkerställt Ordens fortlevnad i Sverige. 

Arla Coldin har i dag sitt säte på Piperska muren i Stockholm, vilken har varit i Ordens ägo sedan 1808. 

© 2015-2017 Al Coldin. All rights reserved.