Bibliografi Coldinu Orden

I samband med olika jubileer inom Orden har ett antal publikationer givits ut. Flertalet av dem finns tillgängliga via bibliotek medan andra endast återfinns i antikvariatshandeln. 

- Arla Coldinu orden 1765 8/5 1915 : minnesskrift, Uppsala 1915 

- Kronans Coldinu ordens historia 1769-1919 : till minne af ordens 150-åriga tillvaro (Hjalmar Pravitz), Karlskrona 1919 

- Göta Coldinu orden 1918-1943 : en minnesteckning utg. på ordens 175-årsdag (Elof Björkman, Bertil Krook och Josef Martinius), Göteborg 1943 

- Ur Coldinuordens krönika : minnesskrift utg. till ordens 200-årsjubileum, 8 maj 1965 (Red.: Nils F. Holm), Stockholm 1965 

- Kronans Coldin : minnesskrift utgiven till ordens 200-årsjubileum, 1769-1969, Karlskrona 1969 

- Ur Coldinuordens krönika : minnesskrift utgiven till ordens 200-årsjubileum 8 maj 1965 (Partiellt revid. faksimiluppl.), Stockholm 1984 

- Coldinu Orden och Arla Coldin : 1765-2015 (Red. Erik Lindmark), Stockholm 2015